KultaKeskus.com

 Omat julkaisut |  Kootut artikkelit |  Portaalit |  Markkinainformaatio |  Yksityiset |  Vaihtoehtoiset uutislähteet |  Poliittinen filosofia |  Sekalaiset

Poliittinen filosofia - Artikkeleita

Ohessa ote vapaata yhteiskuntaa suorasti tai epäsuorasti käsitteleviä artikkeleita. Näkökulmia ja aihealueita on useita mutta kokonaisuus on yhtä kaikki eheä: Valtion monopolit ja keskushallinto ei pysty lisäämään ihmisten hyvinvointia. Toivottavasti ainakin ajatuksia herättävää luettavaa. 

Perhe

Länsimaita nakertaa perhearvojen rappeutuminen. Sosiaalidemokraattisella 'hyvinvointipolitiikalla' on tässä yksilön ja yhteiskunnan kannalta tuhoisassa kehityksessä merkittävämpi rooli kuin mitä ensi silmäyksellä näyttää. Hansenin artikkeli herättää toivottavasti keskustelua myös Suomessa.

Oli katolilasiesta kirkosta mitä mieltä tahansa muuten, on hyvä että joku instituutio yrittää vielä puolustaa perheen asemaa yksilön ja yhteiskunnan tukipilarina.

 • Rockewell, Jr., Llewellyn H. (1998). Mises on the Family. Free Market. June 1998 Volume 16, Number 6.

Sosialismi ei voi saada pysyvää jalansijaa yhteiskunnassa jossa perhe ja perhearvot ovat vahvoja. Yksi rintama sosialistien taistossa vapautta vastaan on aina perheen kanssa.

"Like private property, the family is an institution that is prior to the state and would exist in absence of the state. But what the state did not create, it hates and can destroy. Keep this in mind when the political class embarks on yet another season in which it promises to save the American family by increasing, rather than reducing, the role the state plays in our lives."

Valtio ja älymystö

Erinomainen artikkeli joka auttaa ymmärtämään nykyisen yliturvonneen akateemisen pseudoälymystön syntyä ja yliopistomaailman ja valtioiden välistä symbioosia. Olisi suotavaa että jokainen valtion palkkalistoilla oleva akateemikko lukisi artikkelin itsetutkiskelun stimuloimiseksi. 

Hoppen kotisivu: hanshoppe.com

Se tapa jolla empirismiä sovelletaan tänä päivänä humanistissa tieteissä ja taloustieteessä on monilta osin yksinkertaisesti väärä. Taloustieteen lainalaisuudet ovat apriorisia eivätkä ne ole empiirisesti vahvistettavissa tai kiellettävissä. Vapaamarkkinoiden puolustajien täytyy rakentaa hyökkäyksensä sosialismia vastaan perusteista: tieteen metodologiasta. "If we want to attack socialism, we must also attack the absurd intellectual error of empiricism. And if we want to defeat socialism, we must make a principled Misesian case based on the logic of human action and the irrefutable laws of economics."

 • Rothbard, M. 1976. Revisionism and Libertarianism. The libertarian forum, February, 1976, pp. 3–6. Nyt julkaistu nimellä: The Case for Revisionism (and Against A Priori History)

Voiko sitä enää selvemmin sanoa: "[A]ll States are governed by a ruling class that is a minority of the population, and which subsists as a parasitic and exploitative burden upon the rest of society. Since its rule is exploitative and parasitic, the State must purchase the alliance of a group of "Court Intellectuals," whose task is to bamboozle the public into accepting and celebrating the rule of its particular State. The Court Intellectuals have their work cut out for them. In exchange for their continuing work of apologetics and bamboozlement, the Court Intellectuals win their place as junior partners in the power, prestige, and loot extracted by the State apparatus from the deluded public." Katso myös yllä esitetty Hoppen artikkeli.

Onko taloustiede ammatti vai kutsumus?

Valtio ja innovaatiotoiminta

Valtion rooli tutkimustoiminnassa on tänä päivänä ennenäkemättömän suuri. Samaan aikaan pohditaan tieteen objektiivisuutta ja perustutkimuksen asemaa yritysrahoitteisissa yliopistotutkimuksessa. Jos yritysrahoituksen pelätään ohjaavan tutkimusta epäobjektiiviseen suuntaan miksi julkinen rahoitus ei tekisi samoin? Kuinka paljon vahvasti julkisen sektoria kritisoivaa julkista tutkimusta olet nähnyt? Entä montako TEKESiä ylistävää selvitystä TEKES on teettänyt 'riippumattomilla' tutkijoilla ja konsulteilla? "Government control of science, government planning of science, is bound to result in the politicization of science, the substitute of political goals and political criteria for scientific ones." Koko artikkeli. Ja sama PDF-tiedostona

Pieniä anekdootteja valtion tukeman tutkimuksen järjettömyydestä. "Some years ago there appeared in a philosophical periodical an article entitled "Semantic Theory and the Word 'Good.'" It was perfectly decent, but, as its title suggests, not of great interest to anyone outside a circle of academic specialists. Yet, on looking at the footnotes, one discovered that the research for it (which consisted of sitting in an armchair and thinking) had been supported by the Air Force. Somehow, the author had convinced the Pentagon that the future of the Republic hinged on issues in the philosophy of language. There is a fundamental dishonesty about such affairs, and honesty, one would think, should be the first virtue of scientists."

Raha ja pankkijärjestelmä

Seuraavat kolme julkaisua antava hyvän yleiskatsauksen kultaan rahana ja nykyiseen pankkijärjestelmään joka taitaa olla ihmiskunnan historian suurin ja onnistunein varallisuuden siirtohuijaus työtä tekevältä väestönosalta pankkieliittiparasiiteille.

Yleisesitys raha- ja pankkihistoriasta. Todellinen klassikko. Jos et mitään mutta tältä sivuta lue niin lue tämä. 

Teknisempi yleisesitys nykyisen (huijaavan) pankkijärjestelmän toimintaperiaatteesta.

Edellisten tiivistelmä ja pelkistetty käytännön ratkaisuehdotus.

Valtion sekaantuminen rahajärjestelmään palvelee ensisijaisesti varallisuuden siirtoa tuottavalta väestönosalta erilaisille parasiiteille joista pankkieliitti vie leijonan osan. "The fundamental issue in banking and monetary policy is whether government can improve the monetary institutions of the unhampered market. All government intervention in this field boils down to schemes that increase the quantity of money beyond what it otherwise would be. The libertarian case for the abolishment of government intervention in money and banking rests on the insight that the latter serves only redistributive purposes."

Referaatti Whiten kirjasta. Hyvä yhteenveto joka toimii samalla johdantona raha- ja pankkijärjestelmään.

 • The Economic Rape of America - Chapter Three THE FEDERAL RESERVE BANKERS

FED ei ole mikään valtion instanssi vaan yksityisesti omistettu yritys. For Your Information, Banks that hold the controlling stock in the Federal Reserve Corporation: 

 1. Rothschild Banks of London and Berlin 

 2. Lazard Brothers Bank of Paris 

 3. Israel Moses Sieff Banks of Italy 

 4. Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam 

 5. Lehman Brothers Bank of New York 

 6. Kuhn Loeb Bank of New York 

 7. Chase Manhattan Bank of New York 

 8. Goldman Sachs Bank of New York.

Mieti sitä!

 

Katso myös www.federalreserve.gov.

Artikkeli joka kuvaa osittain samaa ilmiötä kuin Hülsmannin alla oleva artikkeli "The Cultural and Spiritual Legacy of Fiat Inflation".

Inflaatio ja deflaatio

Erinomainen artikkeli joka valottaa nykyisen inflatorisen keskuspankkipolitiikan kokonaisvaltaisia vaikutuksia. Yleinen käsitys että (pieni) inflaatio on a) luonnollista ja b) hyvästä on yksinkertaisesti väärä. Inflaatio ei ole vapailla markkinoilla toimivassa hyödykerahajärjestelmässä jossa tuottavuus kasvaa talouden luonnollinen tila ja Hülsmannin artikkeli osoittaa miksi inflaatio ei ainakaan ole hyvästä.

Mistä oikein puhumme kun puhumme deflaatiosta.

"A fiat money regime considerably facilitates the re-distribution of resources within society. It allows the owners of the printing press and their political and economic allies to enrich themselves far quicker and at much lower cost than any other producer in any other field. This explains why governments have for centuries sought to establish a paper currency. And it explains why, after they had achieved this goal in the 20th century, governments and their business allies set off on an exponential growth path. The welfare state has exploded in the 20th century, and Wall Street and the banking sector grew quicker than almost any other sector of the economy."

Yleinen käsitys jonka mukaan deflaatio olisi pahasta on väärä. "Bordo and Redish examine the question of whether or not deflation leads to depression by examining the evidence from the U.S. and Canada during the period of the classical gold standard (1870s–1913). The first two decades of this period were generally characterized by deflation of prices while the second two decades were generally characterized by inflation of prices. They provide important evidence that deflation is not harmful."

"Why, it's an increase of the money supply and thus a rise in prices of course!" Not really. - Hyvä lyhyt yhteenveto keskuspankkien siunauksesta kansanomaiseen tyylin kadunmiehelle ajatuksia herättämään.

Stott, Don. 2005. Everybody Loses - Lyhyt oppimäärä inflaatiosta ranskan vallankumouksen aikaan.

 

Talouden syklisyys - Business cycle theory

Talouden syklisyyttä pidetään tämän päivän taloustieteessä luonnonlain kaltaisena ilmiönä jonka alkusyitä tutkitaan empiiriisin keinoin. Itävaltalaisen taluden syksilyysteorian mukaan (ABCT, Austrian Busniess Cycle Theory) talouden sykisyys johtuu ennen kaikkea inflatorisesta keskuspankkipolitiikasta eikä esimerkiksi uusien teknologioiden vaikutuksesta. ABCT on seiltysvoimaisin kaikista talouden syklisyyttä käsittelevistä teorioista ja sen avulla 1900-luvun taloushistoriaa on verrattain helppo tulkita ja se antaa myös eväät ymmärtää mitä voimme todennäköisesti odottaa taloudelta lähivuosina. 

ABCT (Austrian Busness Cycle Theory) ei tee kaikista Itävaltalaisista rikkaita, mutta se ei tarkoita etteikö teoria olisi selitysvoimaisin. Treidaaminen on paljon muutakin kuin tietoa siitä että buumi päättyy mahalaskuun.

Demokratia

 • Hoppe, Hans-Hermann. 2001. Democracy: The God that Failed: Studies in the Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2001. Introduction.

  Demokratia on todellakin tämän päivän uskonto johon uskotaan sokeasti ja jonka nimissä voi tehdä lähes mitä tahansa. Hoppe osoittaa melko uskottavasti että demokratia ei ole paras tai oikeudenmukaisin yhteiskuntajärjestelmä ja näyttä myös tietä parempaan.

 • Gordon, David. 2002. No Safety in Numbers. Spring 2002; Volume 8, Number 1

  Review of: Democracy - The God That Failed by Hans-Hermann Hoppe (Transaction Publishers, 2001, Xxiv + 304 pages)

   

 • Proximo, Proxy and Praxeology

10 syytä miksi demokratia on kyseenalainen järjestelmä. Provosoivaan tyylin tehtyjä heittoja. Herättää toivottavasti ainakin ajatuksia demokratiauskovaisissa.

Private property and natural law

Oikeudenmukainen yhteiskunta ja omistusoikeus ovat erottamattomia. 

Lyhyt hyvä johdanto natural law teoriaan.

Koko kirja verkkoversiona.

Katolinen kirkko ja vapaakauppa

Verotus

Hyvä yhteenveto tuloveron synnystä USA:ssa.

Voiko sitä enää paremmin sanoa: "...H.L. Mencken's characterization of elections as an advance auction of stolen goods"

Tilastoista ja matemaattisuudesta

 

GillespieResearch Walter J. "John" Williams abeus@verizon.net has written two articles on government statistics.

 

Aiheetta idolisoituja historian 'suurmiehiä'

Galbraithin nauttima mediasuosio (katso mm. the Economist, Toukokuu 2006) osoittaa kuinka tämän päivän 'taloustiede' on ennen kaikkea poliittista. Galbraith istuu hyvin Randin romaaneissaan kuvaamien egomaanisten sosialistiintellektuellien arkkityypiksi. Surullista on se että Galrbraith nostettiin jalustalle reaalimaailmassa.  

On hyvä muistaa että voittajat kirjoittavan aina historian. 

Sekalaista

Hoppen pitkä haastattelu jossa hän kertoo marxilaisesta taustastaan, tutustumisestaan itävaltalaisen koulukunnan klassikoihin, omistusoikeuden keskeisestä asemasta yhteiskunnassa, Public Choice schoolista, näkemyksistään syyskuun yhdennentoista päivän tapahtumista, Irakin miehityksestä valtiosta äärimmäisenä monopolina ja pienistä maista suurena vapauden toivona. Hoppen neuvo 'kolmannelle maailmalle' on yksinkertainen: Hankkikaa maine paikkana joka kunnioittaa omistusoikeutta, mukaan lukien rahan omistusoikeutta. (Ajatelkaa esim. Sveitsiä.) Silloin menestytte. Muuten ette. Mitä tulee IMF:n ja Maailman Pankin apuun, älkää laskeko sen varaan. Em. tahot kylvävät enemmän taloudellista tuhoa ja virheellistä informaatiota kuin apua ja ne ovat länsimaisten hallitusten, eteenkin USA:n perustamia ja ovat ajamassa perustajiensa intressejä. 

Hoppen kotisivu: hanshoppe.com

 

Taloustieteen merkkiteoksia, koko kirjat verkossa

 

KultaKeskus.com

Mitään sivustolla esitettyä informaatiota ei pidä käsittää kehotuksena kullan tai muun sijoituskohteen ostoon tai myyntiin. Jokaisen tule perustaa sijoituspäätöksensä omiin tutkimuksiin, arvioihin ja riskianalyyseihin. 

[Most Recent Quotes from www.kitco.com] [Most Recent Quotes from www.kitco.com]